perjantai 21. lokakuuta 2016

Yhdysvaltain perustuslaista


Yhdysvaltain perustuslain voit lukea suomeksi Yhdysvaltain tiedotustoimiston v. 1987 julkaisemasta kirjasesta: "Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus ja valtiosääntö". Kirjaa voit käydä lukemassa joko Eduskunnan kirjastossa tai Tikkurilan kirjastossa, joissa kummassakin on siitä käsikirjastokappaleet.
Yhdysvaltain perustuslaki on Yhdysvaltain ylin lainsäädäntö ja vanhin yhä voimassa oleva kirjoitettu merkittävän suvereenin valtion perustuslaki. Philadelphiassa kokoontunut perustuslaillinen konventti hyväksyi sen 17. syyskuuta 1787. Se yhdisti Yhdysvaltain silloiset kolmetoista osavaltiota, jotka aikaisemmin toimivat huomattavasti löyhempänä valtioiden liittona konfederaation artikkeleiden alla. 
Yhdysvaltain perustuslaki on ollut mallina useiden valtioiden omille perustuslaeille, ja se muistuttaa Ranskan vallankumouksen asettamaa universaliteettiperiaatetta, joka oli suosittu aikansa perustuslaeissa.

Perustuslain esipuheessa Yhdysvaltain olemassaolon tarkoitus tiivistetään kuuteen periaatteeseen, jotka ovat yhteiskunta, oikeudenmukaisuus, rauha, turvallisuus, liittovaltio ja vapaus.
Alkuperäinen perustuslaki on nähtävissä kansallisarkistossa Washingtonissa.

Bill of Rights -nimellä tunnettu asiakirja sisältää Yhdysvaltain perustuslain kymmenen ensimmäistä lisäystä, joiden tarkoitus on turvata kansalaisten perusoikeudet. Ne laadittiin myöhemmän Yhdysvaltain presidentin James Madisonin aloitteesta. Ne hyväksyttiin kongressissa 25. syyskuuta 1789 ja ne astuivat voimaan 15. joulukuuta 1791, kun 3/4 osavaltioista ratifioi ne.
Toinen lisäys
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Koska järjestynyt Miliisi on välttämätön vapaan yhteiskunnan turvallisuudelle, kansalaisten oikeus pitää ja kantaa asetta on loukkaamaton. (Englannin kielessä "regulated" voidaan tulkita joko merkitykseltään "järjestäytyneeksi" tai kuten perustuslain kirjoittamisen aikaan yleisesti "valmistautuneeksi"/"koulutetuksi".
( Epävirallinen suomennos )
JV: Täysin edistyksellinen ja moderni USA:n perustuslaki voisi aivan hyvin olla luettavana suomeksi netissä. Miksihän näin ei ole?

Tuosta sanamuodostahan on nyt kiistelty jo viitisenkymmentä vuotta. Yksityisen aseomistuksen vastustajat väittävät, että lupa omistaa ja kantaa asetta kuuluu vain järjestäytyneen militian toiminnassa mukana oleville ja silloinkin vain harjoitusten jne. aikana. Vapaan aseomistuksen kannattajat väittävät aseen omistus- ja kanto-oikeuden kuuluvan kaikille USA:n kansalaisille.